سخن هفته
رمز رسيدن به هدفها، شرطي كردن ذهن است . دست كم روزي دوبار ، هدفهايي را كه نوشته ايد بررسي كنيد     رابينز .  

لیست دوره های آموزشی و مشاوره

لیست دوره های آموزشی و مشاوره

تکنیک­های هدف­گذاری موثر و آینده پژوهی علمی و نقش آن در موفقیت سازمان

بهبود و تغییر در سازمان­های متعالی با تمرکز بر تغییرات فردی کارکنان و مدیران

اصول فنون مذاکره، اداره جلسات و سخنرانی حرفه­ ای

سیستم­های مدیریت محدودیت TOC) ، کاربرد و مزایای وسیع آن در سازمان

و...

رزومه دکتر محمد میاندوآبی

-    اصول اثربخشی کار تیمی (اردیبهشت 1390)(بانک تجارت اداره امور شعب استان اصفهان)
-    روانشناسی مشتری (یزد - اردیبهشت 1390)
-    مدیریت بهبود و تغییردرسازمانهای متعالی (با تمرکز بر تغییرات فردی مدیران)(شرکت پلی اکریل)( خرداد 1390)
-    اصول و فنون مذاکره (بانک تجارت (خرداد 1390)
-    چالشها و راهکارهای مدیریت آموزش در شرکتهای ایرانی (کمیته آموزش اداره کل صنایع استان اصفهان)  (تیرماه 1390)
-    نقش متقابل بازاریابی و روابط عمومی در موفقیت سازمان (مدیران صنایع و سازمانهای سراسر کشور) (تیرماه 1390)
-    اصول و فنون سخنرانی حرفه ای (دوره 6 روزه - مرداد 1390)(بانک ملی ایران)
-    2 دوره 4 روزه بازاریابی و مشتری مداری خدمات بانکی (مرداد 1390 – کاشان)
-    راهکارهای تغییر نگرش در رفتار سازمانی (شرکت قند نقش جهان) (مرداد 1390)
-    مدیریت زمان (موسسه سبجان) (شهریور 1390)
-    چالشها و راهکارهای رهبری تحول در سازمانهای قرن بیست ویکم (مرداد و شهریور 1390)
-    رفتار سازمانی و جایگاه آن در سازمانهای امروزی (شهریور 1390)
-    تکنیکهای  مدیریت در سازمانهای آموزشی (اداره کل صنایع استان اصفهان- کمیته آموزش)(شهریور 1390 )
-    مدیریت تضاد و تعارض و جایگاه آن در سازمان (شرکت پلی اکریل ایران) (شهریور 1390)(3 دوره)
-    اصول اثربخشی کار گروهی و تیم های کاری (29 و 30 شهریور 1390)(شرکت پلی اکریل ایران)
-    تعارض ، تضاد و جایگاه آن در سازمان (صنایع کاشی اصفهان –  مهر ماه 1390)
-    اصول مدیریت رفتار فردی در سازمان (صنایع کاشی اصفهان -  مهر ماه 1390)
-    خلاقیت ، نوآوری و مدیریت تغییر در سازمانهای متعالی (صنایع کاشی اصفهان –  مهرماه 1390)
-    مدیریت تغییر و بهبود مستمر (موسسه سبحان –  مهر 1390)
-    برنامه ریزی استراتژیک (مدیران ارشد بانک ملی ایران سراسر کشور – مهرماه 1390)
-    مدیریت بهبود و تغییر در سازمانهای متعالی ( مدیران ارشد بانک ملی ایران سراسر کشور – مهرماه 1390)
-    مدیریت بازاریابی یکپارچه (هتل آسمان – آبان 1390 – شرکت مک تی ام)
-    مدیریت بازاریابی و مشتری مداری (آبان 1390 – هتل پردیس)
-    اصول اثربخشی کارتیمی (آبان 1390 –  موسسه سبحان)
-    راهکارهای تقویت فرهنگ مشارکت و یکسان سازی نگرشهای اجتماعی کارکنان (مدیران ارشد مجتمع فولاد مبارکه – آبان 1390)
-    راهکارها و چالشهای مدیریت آموزشهای کاربردی (مجتمع فولاد مبارکه – آذر 1390)
-    راز و رمز موفقیت در بازاریابی و فروش (آذر 1390 – شرکت روز نو)
-    تکنیکهای مشتری مداری و مدیریت انتظار مشتری (آذر 1390 – شرکت روز نو)
-    مدیریت فرهنگ سازمانی (بانک ملی – آذر 1390)
-    تکنیکهای برنامه ریزی در سازمان (بانک ملی – آذر 1390)
-    آشنايي با نظام پنج s و روش طراحي و استقرارآن در سازمانها (شرکت کاشی اصفهان –  آذر 1390)
-    و...

برخی از مخاطبان شرکت
سمینارهای برگزار شده

مبانی حقوقی فهرست بهاشرایط عمومی وخصوصی پیمان

نقش متقابل بازاریابی و روابط عمومی درموفقیت س

سمینار سیستمهای مدیریت کاهش هزینه

چالش ها و راهکارهای نوین در صنعت کشاورزی

ایده ها وپدیده های نوین درحوزه های بازاریابی

راهکارهای برون رفت از رکود بحران برای شرکتها

مهندسی فرهنگ ایمنی با رویکرد تجهیزات حفاظت فر

چالش های بازرگانی و بازاریابی شرکت ها

الگوهای نوین درصنعت بانکداری و مؤسسات مالی اع

الگوهای پیشگیری و راهکارهای پیگیری مطالبات ب

مباحث حقوقی مربوط به مسؤلیتهای ایمنی مهندسان

قراردادهای طرح و ساخت وEPCصنعتی وعمرانی داخلی

راهکارها وچالش های تحول در تیم مدیریت شعب

سرمایه گذاری وتامین مالی پروژه

تکنیک هاو روشهای برنامه ریزی در باز سازی سازم

مدیریت دعاوی برای مدیران کارشناسان ومهندسان

تکنیک توانمند سازی نیروی انسانی

گزینش واستخدام

enetaf

سخنرانی تربیت مدرس

آمار بازدید سایت
  • کل بازدید : 295558
  • بازدید امروز : 6
  • بازدید دیروز : 1
  • بازدید این ماه : 1804
  • بازدید ماه قبل : 2922
  • آخرین بازدید : يكشنبه 1 ارديبهشت 1398 (02:06) ق.ظ